Αναλαμβάνουμε την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης:

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΦΟΡΤΗΓΩΝ | ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΣΥΡΜΩΝ, καθώς και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑ
ΑΜ 16 Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 50 cm³ ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα
Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 50 cm³, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (σπινθήρας) ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45 km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και κυλιδρισμού έως 50 cm³, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (σπινθήρας) ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
Α1 18 Μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125 cm³, με ισχύ έως 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15 kW
Α2 20 Μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg
Α 24 ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την Κατηγορία Α2 Οποιαδήποτε μοτοσικλέτα
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ άνω των 15 kW
Β1 18 Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW
Β 18 Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg
Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW
Β96 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg
ΒΕ 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας έως τα 3.500 kg
C1 18 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg έως 7.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
C1E 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 3.500 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg
C 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
CE 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg
ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
D1 21 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μέγιστου μήκους 8 m. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
D1E 21 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D1 με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg
D 24 Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) άνω των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)
DE 24 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας D με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg
ή 21 με ΠΕΙ (Κωδικός 95)